Szukaj
Szukaj w: całym serwisie Edukacja

Znaleziono rzeczy:381

Widok: BlokLista

Kryteria wyszukiwania: Wsip

Rzeczy: 0-20

Strona:
30,00 zł 20,00 zł Dodaj do koszyka

NR DOPUSZCZENIA 33/02 Cykl edukacyjny "Biologia. Kształcenie w zakresie rozszerzonym" składa się z trzech podręczników, zadań maturalnych i poradników. erwszej części podręcznika (podzielonej na dwa tomy) autorzy ukazują biologię całościowo, rzetelnie przedstawiając aktualną wiedzę biologiczną. Piewszy tom podręcznika...

Ludzie społeczeństwa cywilizacje podręcznik część 2 Def
JOLANTA CHOIŃSKA-MIKAKATARZYNA ZIELIŃSKA

30,50 zł 20,00 zł Dodaj do koszyka

Podręcznik szkolny przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania historii (w zakresie podstawowym) na poziomie liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Numer dopuszczenia: 234/02

Przyrodo witaj 5 Zeszyt ćwiczeń stare wydanie
Melson Andrzej,Kłos Ewa,Gromek Ewa,Kofta Wawrzyniec,Laskowska Ewa

23,14 zł 10,00 zł Dodaj do koszyka

W barwnym zeszycie ćwiczeń uczeń klasy 5 znajdzie: - 70 tematów lekcyjnych, pogrupowanych w działy (takie same jak w podręczniku), - zadania sprawdzające stopień opanowania materiału, - miejsce na notatki ucznia z lekcji, dzięki czemu zeszyt dobrze uzupełnia tradycyjny zeszyt przedmiotowy, - karty pracy dla ucznia,...

Ciekawa biologia Część 3 Podręcznik DEF
Ewa Kłos,Wawrzyniec Kofta,Mariola Kukier-Wyrwicka

29,00 zł 15,00 zł Dodaj do koszyka

Podręcznik zapoznaje uczniów z podstawowymi informacjami z zakresu ekologii. Uświadamia, w jaki sposób korzystać z zasobów przyrody, aby zachować jej bogactwo dla przyszłych pokoleń. Przedstawia także zagrożenia wynikające z nieprzemyślanej działalności człowieka, która powoduje zanieczyszczenia środowiska. Przybliża formy...

42,74 zł 38,50 zł Dodaj do koszyka

Trzyczęściowy cykl przygotowuje ucznia do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Zasadnicza część podręcznika dla klasy drugiej składa się z 12 rozdziałów, z których każdy zawiera ćwiczenia utrwalające. Tematyka poszczególnych rozdziałów koncentruje się wokół sfer komunikacyjnych dotyczących, na...

Egzamin zawodowy Kucharz małej gastronomii
Jachowicz Kamilla,Zakrzewska Elżbieta

38,50 zł 34,60 zł Dodaj do koszyka

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz małej gastronomii. Zawiera testy pytań zbudowane tak, jak rzeczywiste arkusze egzaminacyjne.

Egzamin zawodowy Technik handlowiec

Egzamin zawodowy Technik handlowiec
Jóźwiak Jadwiga,Monika Knap

37,30 zł 33,60 zł Dodaj do koszyka

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. Zawiera testy pytań zbudowane tak, jak rzeczywiste arkusze egzaminacyjne.

Kosmetyka stosowana

Kosmetyka stosowana
Dylewska-Grzelakowska Joanna

64,00 zł 57,60 zł Dodaj do koszyka

W książce omówiono różne techniki zabiegów kosmetycznych: - opóźnianie procesu starzenia się skóry - peeling - pielęgnację piersi - aromaterpaię - elektrolecznictwo - światłolecznictwo - chirurgię estetyczną i plastyczną - ziołolecznictwo i kosmetykę naturalną - preparaty kosmetyczne

Wremiena 3 zeszyt ćwiczeń
Broniarz Renata,Chramajewa Eliza

23,10 zł 23,90 zł Dodaj do koszyka

Zeszyt zawiera urozmaicone ćwiczenia, które pomagają utrwalić zdobyte umiejętności oraz umożliwiają powtórzenie i sprawdzenie stopnia opanowania materiału. Znajdują się tu również zadania rozwijające umiejętności kaligraficzne i językowe.

40,80 zł 36,80 zł Dodaj do koszyka

Niniejszy zbiór zadań obejmuje zadania, które swoją problematyką dostosowane są do treści podręcznika "Rachunkowość przedsiębiorcy". Oprócz treści zadań w zbiorze zamieszczono rozwiązania i odpowiedzi do wybranych zadań, przykładowy plan kont oraz formularze bilansu i rachunku zysków i strat.

36,00 zł 32,40 zł Dodaj do koszyka

Zbiór zawiera 5 zestawów zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik usług fryzjerskich. Zadania przygotowano zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu zawodowego. Na końcu zamieszczono klucz odpowiedzi do wszystkich zadań.

Egzamin zawodowy Technik elektronik testy i zadania z rozwiązaniami
Wilczak Jadwiga,Malita Dariusz,Brzózka Piotr

36,10 zł 32,50 zł Dodaj do koszyka

Zadania egzaminacyjne opracowane zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu zawodowego. Zbiór zawiera 5 zestawów zadań egzaminacyjnych do I i II część etapu pisemnego egzaminu (50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik...

Czarowanie słowem 5 Zeszyt ćwiczeń Część 2 Def
Agnieszka Kania,Karolina Kwak,Joanna Majchrzak- Broda

14,50 zł 10,00 zł Dodaj do koszyka

Zeszyty ćwiczeń są integralną częścią podręczników i uzupełniają oraz poszerzają wiedzę ucznia z zakresu różnych form wypowiedzi, nauki o języku, ortografii. Zawierają mnóstwo propozycji łatwiejszych i trudniejszych zadań, w różny sposóbkształcących i doskonalących umiejętności uczniów w mówieniu, pisaniu i czytaniu. Zeszyt...

32,50 zł 29,30 zł Dodaj do koszyka

Podręcznik zawiera wiedzę z zakresu wyposażenia zakładów gastronomicznych w urządzenia do obróbki mechanicznej i cieplnej, urządzenia chłodnicze i do dystrybucji napojów oraz aparaty do mycia naczyć, urządzenia do transportu wewnętrznego oraz sprzęt pomocniczy. Omówiono podstawowe instalacje, materiały konstrukcyjne oraz...

Historia Poznać, zrozumieć Podręcznik Część 2 Zakres podstawowy
Choińska-Mika Jolanta,Zielińska Katarzyna,Szlanta Piotr

32,90 zł 29,60 zł Dodaj do koszyka

Kształcenie w zakresie podstawowym Cykl podręczników: - prezentujących treści nauczania w układzie chronologicznym - ułatwiających uczenie się dzięki przystępnemu językowi narracji oraz przejrzystej szacie graficznej - umożliwiających pracę z rozmaitymi źródłami - sprawdzających wiadomości i umiejętności wymagane na maturze...

ABC maturalne Geografia Zakres podstawowy i rozszerzony
29,50 zł 27,90 zł Dodaj do koszyka

ABC maturzysty geografia to zbiór zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności z geografii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów mających zamiar zdawać egzamin maturalny zgeografii oraz dla pracujących z nimi nauczycieli. Zawarte w tej publikacji treści merytoryczne...

16,20 zł 14,60 zł Dodaj do koszyka

Książka Jak być sobą. Opowieść o Asertku jest niezwykłą bajką, która w pełny wdzięku sposób tłumaczy niezrozumiały świat, pomaga poszukiwać swojego miejsca wśród ludzi, umożliwia rozumienie własnych i cudzych motywów postępowania, twórczo rozwija, skłania do poszukiwania skuteczniejszych sposobów radzenia sobie z...

28,00 zł 25,20 zł Dodaj do koszyka

Podręcznik dopuszczony do uzytku szkolnegoi wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do ksztalcenia w zawodach do nauczania w zawodzie technik agrobiznesu, na poziomie techinkum i szkoły policealnej. Numer dopuszczenia: 05/2008.

38,50 zł 34,70 zł Dodaj do koszyka

W podręczniku wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa. Sklasyfikowano i scharakteryzowano bazę noclegową, wyposażenie techniczne hotelu oraz rodzaje usług hotelarskich. Omówiono zadania, organizację i technikę pracy recepcji. Ponadto przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące kultury i etyki w hotelarstwie....

Strona:

Kategorie Dropsów

< >

Księgarnia Drops.pl

ul. Jaworzyńska 4 tel. 0 801 055 355 Poniedziałek - Piątek
00-634 Warszawa tel. +48 22 392 00 41 godz. 09:30 - 17:30
e-mail: ksiegarnia@drops.pl tel. +48 22 392 00 42